Auhinnafond

Ajujahi 2017/2018 hooaja auhinnafond suurenes tänu olemasolevatele ja uutele toetajatele 75 000 euroni. Auhinnafond jagatakse arenguprogrammi ehk Top 30 hulka jõudnud meeskondade vahel, millest lõviosa läheb jagamisele superfinaali jõudnud 3 parema idee vahel.

Ajujahi toetajad panevad aga välja ka mitmeid eriauhindu, millele kandideerivad kõik Ajujahi arenguprogrammi ehk Top 30 hulka jõudnud meeskonnad.

Auhinnafond jaguneb superfinalistide vahel järgnevalt:

Hooaja võitja 30 000 €
II koht 10 000 €
III koht 5 000 €

Sotsiaalse ettevõtluse kategooria eriauhind 5000 €

Sotsiaalse ettevõtluse eriauhind ootab Ajujahile ideid, mis pakuvad lahendusi ühiskondlikele ja sotsiaalsetele probleemidele.

Eriauhinnale kandideerimise peamiseks eelduseks on selgelt mõõdetav positiivne mõju sihtrühmale või elukeskkonnale. Sotsiaalsete ettevõtete eriauhinda on antud välja juba kaks aastat järjest. Nende kahe aasta jooksul on Ajujahile esitatud üle viiekümne ühiskondliku probleemi lahendamiseks suunatud idee. Ajujahilt on saanud hoo sisse nukutootja Kriidik ja Merkuur. Eriauhinna väärtus on 5000 eurot.

Auhinna panevad välja SEB Eesti ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV).

Loe lähemalt

Eriauhind parimale naistiimijuhiga ideele 3000 €

Kõrgharidusega naisi on ühiskonnas oluliselt rohkem kui mehi. 30.-34. aastaste seas on kõrgharidusega naisi tervelt 52,4 protsenti. Kõrgharidusega mehi on samas vanusegrupis 38,8 protsenti. Samaaegselt näeme, et naisettevõtjaid on endiselt vähem kui meesettevõtjaid. See vastuolu peegeldub ka Ajujahi statistikas – meessoost eestvedajaga tiime on kaks korda rohkem kui naissoost eestvedajaga tiime. Arvestades, et naiste hariduslik taust on meestest tugevam, siis tuleks julgustada naisi ettevõtlusega alustama.

Seetõttu antakse Ajujahil tänavu välja eriauhind #Kersti parimale naisjuhiga meeskonnale. Eriauhinna väärtus on 3000 eurot. Sellele kandideerivad kõik Ajujahil osalevad tiimid, mille idee esitajaks ja asutajaks või kaasasutajaks on naine.

Auhinna paneb välja Saue vald.

Loe lähemalt

Eriauhind parimale maaelu väärtustavale ideele 2000 €

Saue valla eriauhind Maa+ antakse parimale kohalikule maamajandusliku ideega meeskonnale. Auhinna väärtus on 2000 eurot. Antud eriauhinnale kandideerivad meeskonnad, mille idee-esitajaks on Saue valla, Saue linna, Kernu valla või Nissi valla elanik.

Ajujahilt on saanud tuule tiibadesse mitmed maamajandusele uut tähendust andvad algatused. Mikro-ettevõtetest võib tuua välja Saue vallas tegutseva HoneyPower’i. Parimaks näiteks võib pidada kolm aastat tagasi Ajujahi võitnud Timbeteri, mis ekspordib toodet nii Leetu kui Uus-Meremaale.

Auhinna paneb välja Saue vald.

Loe lähemalt

Eriauhind parimale Viimsi vallast pärit ideele 1000 €

Viimsi vald annab taas välja kuni 1000 eurose eriauhinna parimale meeskonnale, kuhu kuulub vähemalt üks Viimsi valla elanik. Selleks tuleb ideed esitades märkida elukohaks Viimsi vald.

Möödunud sügisel otsustas end Ajujahil proovile panna neljaliikmeline meeskond TempID, kuhu kuulub ka viimsikas Rait Rand. Kaheksa kuud hiljem väljuti konkursilt 35 000 euro võrra rikkamana – sellest 5000€ tuli Viimsi vallalt.

Auhinna paneb välja Viimsi vald.

Loe lähemalt

Eriauhind parimale Harku vallast pärit ideele 5000 €

Harku vallas tegutseb ligi 1000 ettevõtet. Lisaks on vallas suur potentsiaal ka uute ettevõtjate põlvkonna kasvuks. Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppekavasse toodud ettevõtlus- ja majandusõpet pakutakse läbivalt esimesest klassist abituuriumi lõpuni. Lisaks osaleb kool regulaarselt koolinoorte ettevõtlusprojektides ja korraldab ettevõtlusnädalat. Möödunud sügisel sooritasid Tabasalu Ühisgümnaasiumi neli abiturienti esimestena oma koolist rahvusvahelise ettevõtluseksami (ESP). Ettevõtlusõppe vilju on kooli õpilased juba ka nautida saanud. Põhikooli õpilaste minifirma J.B.A.A., mis tootis looduslikku kosmeetikat, tunnistati 2015. aastal Eesti parimaks minifirmaks.

Ajujahil paneb Harku vald välja kuni 5000 eurot enda vallast pärit parimale ideele. Eriauhinnale kandideerimiseks peab meeskonnast olema vähemalt üks liige Harku valla elanik ning ideed esitades tuleb asukohaks märkida Harku vald.

Auhinna paneb välja Harku vald.

Loe lähemalt

Eriauhind parimale Hiiu vallast pärit ideele 1000 €

Hiiu vald paneb koostöös Hiiumaa Ettevõtjate Liiduga välja vähemalt 1000 euro suuruse eriauhinna parimale meeskonnale, mis jõuab Ajujahi Top 30 hulka ning kuhu kuulub vähemalt üks Hiiumaa elanik.

Auhinna paneb välja Hiiu vald.

Loe lähemalt

Eriauhind Tallinna linna lemmikule kuni 2000 €

Tallinna linn paneb Ajujahil välja kuni 2000 euro suuruse eriauhinna enda lemmikule ideele. Eriauhind anti välja ka eelmisel hooajal, kui selle sai superfinaali pääsenud Finisher.TV.

Eriauhind Tartu linna lemmikule kuni 4000 €

Tartu linn paneb Ajujahil välja kuni 4000 euro suuruse eriauhinna enda lemmikule ideele. Eriauhind anti välja ka eelmisel hooajal, kui selle sai Ajujahi arenguprogrammi jõudnud Tartu Ülikooli tudengite meeskond Cody.

Eriauhind parimale Võrumaalt pärit ideele 3000 €

SA Võrumaa Arenduskeskus paneb Ajujahil välja 3000 euro suuruse eriauhinna parimale meeskonnale, mis jõuab Ajujahi Top 30 hulka ning kuhu kuulub vähemalt üks Võrumaa elanik.

Auhinna paneb välja SA Võrumaa Arenduskeskus.

Kontakt

Jälgi sotsiaalmeedias

Liitu Ajujahi uudiskirjaga