Ajujaht 18/19

Ajujahil on käimas 12. hooaeg. Sel hooajal esitati Ajujahile ühtekokku 341 ideed.  Konkursi auhinnafond on tänavu 75 000 eurot.

Kõige rohkem ideid esitati Harjumaalt ja Tallinnast – vastavalt 43 ja 162. Tartumaalt esitati kokku 66 ideed, Pärnumaalt 16, Lääne-Virumaalt 10, Raplamaalt 9, Ida-Virumaalt 7, Saaremaalt 7, Võrumaalt 6, Jõgevamaalt 3, Läänemaalt 3, Viljandimaalt 3, Järvamaalt 2, Valgamaalt 2, Põlvamaalt 1, Hiiumaalt 1.

Esitatud ideed jagunevad valdkonniti järgmiselt: info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad (IKT) 99, sotsiaalne ettevõtlus 46, tööstus ja disain 40, turism ja teenusmajandus 23, tervis ja biomeditsiin 22, energeetika ja keskkond 21, loomemajandus 7. 83 ideed liigitati esitajate poolt muu kategooria alla.

Kontakt