Osale

Oled astunud esimese sammu oma äriidee ellu viimise suunal. Palju õnne!

Siit lehelt saad asuda enda äriideed Ajujahile esitama. Ideede esitamine toimub Ajujahi kodulehe välises F6S keskkonnas, millega on vaja idee meile saatmiseks liituda. Enda äriidee meile saatmiseks ei pea sa seda esitama ühe korraga, vaid saad seda teha aegamööda, mõeldes kõik punktid rahulikult enda peas läbi.

ALUSTA ENDA IDEE ESITAMIST SIIT

Pea ainult meeles, et tänavusele Ajujahile saab ideid esitada pühapäeva, 28. oktoobri südaööni. Hoolitse selle eest, et sinu idee saaks selleks ajaks meile kindlasti ära saadetud.

Oma äriideed on esitama oodatud kõik – nii noored kui kogenumad, õppivad kui töötavad kui ka need, kel juba ettevõtlusega tegelemise kogemus tagataskus olemas, kuid soovivad karjäärimuutust. Tingimusi on ainult üks – ideega ei tohi rohkem kui 6 kuud olla teenitud rahalist tulu.

Kui sul on veel küsimusi, siis vaata, äkki saad allpool nendele vastuse. Kui ei, siis kirjutame meile e-kiri või saada sõnum Facebookis ja leiame neile kindlasti vastused. Edu!

Lähemalt osalemisest

Idee esitamine on lihtne. Seda saad teha F6S veebikeskkonnas, mida kasutavad nii start-up kiirendid kui investorid. Keskkonda saad siseneda Facebooki, LinkedIni või e-maili kaudu konto loomise abil. Viimane on vajalik selleks, et saaksid hiljem oma esitamisel olevat ideed täiendada või seda peale esitamist vaadata.

Lingi äriidee esitamiseks leiad siit. Ja kui sul ei ole korraga mahti oma äriideed kirja panna, siis saad oma avalduse juurde jooksvalt tagasi tulla. Äriideede esitamise tähtaeg on 29. oktoober. Idee võib esitada nii eesti kui inglise keeles.

Küsimused ja vastused

Kas eelmistel hooaegadel osalenud meeskonnad ja ideed võivad uuesti Ajujahil osaleda?
Jah. Kui oled varasemalt kandideerinud, kuid pole õnneks läinud, siis ootame sind uuesti kandideerima. Samuti võib julgelt tulla Ajujahile uuesti mõne teise äriideega. Ainukene konkursi tingimus on, et esitatava ideega ei ole viimase 6 kuu jooksul konkursile kandideerimise tähtajast (29. oktoober) teenitud tulu.
Kui suur on ja kuidas jaguneb Ajujahi auhinnafond?
Ajujahi 2018/2019. aasta hooaja auhinnafond on 60 000€. See jaguneb arenguprogrammi pääsenud meeskondade vahel. Ehkki lõviosa jaguneb kolme parima vahel, anname koostöös toetajatega välja ka mitmeid eriauhindu. Tavaks on saanud, et konkursi võitja saab fondist endale vähemalt 30 000 euro suuruse stardikapitali. Teine ja kolmas koht vastavalt 10 000 ja 5 000 eurot. Nendele summadele võib lisanduda ka toetajate poolt välja pandude eriauhindasid.
Kuidas auhinnafond jaguneb? Kas kogu raha läheb võitjale?
Ei. Konkursi võitja saab vähemalt 30 000€ stardikapitali, täpne auhinnaraha jaotus selgub enne konkursi lõppu korraldajate ja žürii koostöös.
Kas osalejatele on vanusepiiranguid?
Ei ole. Oma idee võivad esitata nii kooliõpilased, tudengid kui ka juba tööturul olevad aktiivsed inimesed vanusest sõltumata. Usume, et ettevõtlusega võib alustada igasuguse kogemuse ja vanusega inimene. Kui selgub, et idee arendamiseks ja ellu viimiseks on vaja meeskonda täiendust, siis aitame ka sellele omalt poolt kaasa.
Mis valdkonnast peab äriidee olema? Kas ainult IT valdkonnast?
Ei, siin piiranguid ei ole. Ajujaht on ideedekonkurss ja oodatud on ideed kõiksugu valdkondadest ja sektoritest. Ajujahil on toetajaid kõiksugu valdkondadest, mistõttu saame pakkuda arengutuge erinevatest valdkondadest pärit äriideedele. Oodatud on äriideed nii sotsiaalse ettevõtluse, keskkonna, tervishoiu ja meditsiooni kui ka näiteks loomemajanduse, disaini või tööstuse valdkonnast. Kõiksugu IT-alased maailma muutvad äriideed muidugi ka!
Kas Ajujaht annab mulle mentori?
Jah. Kõik Ajujahi arenguprogrammis osalevad meeskonnad saavad endale mentori, kes on nende valdkonnas ekspert ja sama teemaga kursis. Ajujahti võib tulla ka oma mentoriga, kui meeskonnal on juba hea nõustaja olemas. Mentori roll on aidata ja toetada meeskonda idee läbimõtlemisel, arendamisel ja anda tagasisidet. Idee elluviimine on ikka Ajujahil osaleva meeskonna ülesanne.
Kas minu toode peab olema maailmas ainulaadne?
Mitte ilmtingimata! Sageli loeb teostus rohkem kui idee ise. 2015/2016 hooajal osales Ajujahil Sawsack’i meeskond, kes tõi turule metsameestele mõeldud ranitsat, mis aitaks kokku hoida varustuse vedamiselt kuluvat energiat. Ehkki sama toode on turul juba olemas, ei takistanud see Sawsack’i meeskonnal Ajujahi arenguprogrammi jõudmast. Sarnaseid näiteid leiab pea igast Ajujahi hooajast.
Mis tuleb idee Ajujahile esitada?
Ideid saab saata läbi selleks ettenähtud keskkonna, täites avalduse eesti või inglise keeles, kuna esimese hindamisvooru läbivad kõik saadetud ideed elektrooniliselt. Ajujahi koolitused ja üritused toimuvad hiljem nii eesti kui inglise keeles, seega on osalejatel kasulik osata mõlemat keelt. Ajujahi ametlik töö keel on aga eesti keel, mistõttu peab olema igas meeskonnas vähemalt üks liige, kes eesti keelt oskab. Teisalt ei nõua me eesti keele oskust emakeelena, vaid piisavat mõistmist ja eneseväljendusoskust.

Tingimused

Esitades oma idee Ajujahi konkursile kinnitan, et

  • idee ja selle senine teostus kuulub idee esitaja(te)le ning kellelgi ei ole pretensioone selle suhtes (mh on järgitud kõiki autoriõigustega seotud asjaolusid): juhul kui vajalikud on kolmandate osapoolte load, litsentsid, sertifikaadid vmt, siis on need olemas;
  • ei ole esitatava ideega tulu teeninud enam kui viimase 6 kuu jooksul alates konkursile kandideerimise tähtajast;
  • luban konkursi korraldajatel avalikustada idee lühikirjeldust ja nime;
  • luban konkursi korraldajatel kasutada konkursi käigus oma idee ja meeskonnaga seotud tsitaate, pildi, video jm materjale, mis tekivad erinevate konkursi etappide käigus;
  • edastan oma idufirma andmeid nagu meeskonnaliikmed, käive, investeeringud jmt vastavalt korraldajatepoolsetele päringutele;
  • olen valmis aktiivselt osalema Ajujahi arenguprogrammis ning muudel asjakohastel üritustel;
  • meeskonnas on vähemalt üks inimene, kes saab eesti keeles suhtlemisega hakkama.

Korraldajatel on vastavalt asjaoludele õigus teha põhjendatud erandeid.

Alamprogrammid

Ajujahi konkursil on neli alamprogrammi, mis aitavad osalejail kogu hooaja jooksul oma äriideed selgemaks mõelda ja ettevõtteks vormida.

Ettevõtlusteadlikkuse programm

Programmi käigus innustame osalejaid tegelema ettevõtlusega ja julgustame neid alustama oma äriideega. Tutvustame Ajujahi varasemaid edulugusid, aga ka ebaõnnestumisi ning nende tagamaid. Programm kestab septembrist novembrini ning koosneb inspiratsiooniseminaridest ülikoolides, aruteludest Ajujahi maailmakohvikutes ja praktilistest õpitubadest, mis toimuvad ettevõtluspäevadel, äriideede võistlustel, Garage48s ja teiste partnerite üritustel.

Äriideede programm

Programmi käigus julgustame osalejaid otsima ja nägema lahendamist vajavaid probleeme või turul olevaid võimalusi. Samuti looma ja hindama oma äriideed reaalse äri- ja turusituatsiooni kontekstis. Õpetame osalejaid oma ideid avalikkusele esitama ja innustame neid astuma esimesi samme oma ettevõtte loomiseks. Alamprogrammi lõpuks valib žürii välja 30 äriideed, mille arendamine jätkub järgnevas Ärimudeli programmis.

Ärimudeli programm

Programmi raames saavad osalejad täiendada oma teadmisi ettevõtte käivitamiseks, kasvatamiseks ja arendamiseks. Lisaks konkursi läbiviijatele on sellesse programmi kaasatud mentorid, kes juhendavad meeskondi ärimudeli loomisel ja selle klientide peal testimisel. Programmi lõpuks luuakse toote või teenuse prototüüp, mida on võimalik kasutada ettevõtte reaalseks käivitamiseks. Kui äriideede programmis hinnatakse peamiselt äriideed ja vähem meeskonna arengut, siis ärimudeli programmis muutuvad järjest olulisemaks meeskonna kompetentsid sh isiklik areng konkursi käigus ja programmi jooksul toimunud edusammud ärimudeli rakendamisel.

Vilistlasprogramm

Programm on suunatud ärimudeli programmis osalenutele ja Ajujahi konkursi eelmiste hooaegade vilistlastele. Alamprogrammi eesmärgiks on ärimudeli programmis osalenud meeskondade toetamine oma äri arendamisel pärast hooaja lõppu ja nende suunamine teiste ettevõtlusega tegelevate organisatsioonide juurde nagu kiirendid, inkubaatorid, jt.

Kontakt