Esita oma idee

Pikendasime Ajujahi 11. hooajale ideede esitamise tähtaega. Ideid saab esitada veel pühapäeva, 5. novembrini!

Oma äriideed on oodatud esitama kõik – nii tudengid, kooliõpilased kui ka juba tööturul aktiivsed inimesed, kes soovivad karjäärimuutust ja kaaluvad oma ettevõtte loomist.

Konkursil osalemise tingimusi on vaid üks – kui Ajujahile esitatava äriideega ei ole rohkem kui 6 kuud enne ideede esitamise tähtega teenitud tulu (alates mai 2017), siis võib idee konkursile esitada.

Lähemalt osalemisest

Idee esitamine on lihtne. Seda saad teha F6S veebikeskkonnas, mida kasutavad nii start-up kiirendid kui investorid. Keskkonda saad siseneda Facebooki, LinkedIni või e-maili kaudu konto loomise abil. Viimane on vajalik selleks, et saaksid hiljem oma esitamisel olevat ideed täiendada või seda peale esitamist vaadata.

Lingi äriidee esitamiseks leiad siit. Ja kui sul ei ole korraga mahti oma äriideed kirja panna, siis saad oma avalduse juurde jooksvalt tagasi tulla. Äriideede esitamise tähtaeg on 29. oktoober. Idee võib esitada nii eesti kui inglise keeles.

Küsimused ja vastused

Kas eelmistel hooaegadel osalenud meeskonnad ja ideed võivad uuesti Ajujahil osaleda?
Jah. Kõik on oodatud taas osalema. Ainuke konkursi tingimus on, et esitatava äriideedega ei ole viimase 6 kuu jooksul alates konkursile kandideerimise tähtajast tulu teenitud.
Kui suur on auhinnafond?
Ajujahi 2017/2018. aasta hooaja auhinnafond on 60 000€.
Kuidas auhinnafond jaguneb? Kas kogu raha läheb võitjale?
Ei. Konkursi võitja saab vähemalt 30 000€ stardikapitali, täpne auhinnaraha jaotus selgub enne konkursi lõppu korraldajate ja žürii koostöös.
Kas osalejatele on vanusepiiranguid?
Ei ole. Oma idee võivad esitata nii kooliõpilased, tudengid kui ka juba tööturul olevad aktiivsed inimesed sõltumata vanusest.
Mis valdkonnast peab äriidee olema? Kas ainult IT valdkonnast?
Ei, siin mingeid piiranguid ei ole. Kõik äriideed on teretulnud ja eriti teretulnud on ka IT välised ideed.
Kas Ajujahi programmis osalevad mentorid?
Jah. Ajujahi programmis osalevad meeskonnad saavad kõik endale ka mentori. Ajujahti võib tulla juba ka oma mentoriga, kui meeskonnal on juba hea nõustaja olemas. NB! Mentor ei ole see, kes idee omaniku jaoks tööle hakkab, vaid see, kes aitab ideed läbi mõelda ja tagasisidestada. Idee elluviimine on ikka Ajujahil osaleva meeskonna ülesanne.
Kas minu toode peab olema maailmas ainulaadne?
Mitte tingimata. Teostus loeb rohkem kui idee. 2015/2016 hooajal osales Ajujahil Sawsack’i meeskond, kelle eesmärgiks oli pakkuda metsamehe ranitsat, mis võimaldaks säästa füüsilist ressurssi mugandades varustuse kohalekandmist. Tegelikult on pakkumine turul juba olemas, nii Vallfirest kui Acadia pakuvad analoogset toodet. Kuid see ei takistanud Sawsack’i meeskonnal Ajujahi Top30 hulka jõudmist.
Mis keeles võin ma oma ideed Ajujahile esitada?
Ajujahi kandideerimisavalduse palume täita eesti või inglise keeles, kuna esimese tasandi hindajad teevad oma tööd elektroonilisel teel ja neid keeli valdavad kõik hindajad. Ajujahi koolitused ja üritused toimuvad hiljem nii eesti kui inglise keeles. Paljud žüriiliikmed saavad väga hästi aru ka vene keelest ehk edasi jõudes ja žürii ette astudes on võimalik ka vene keeles suhelda. Samas – Ajujahi töökeel on eesti keel ja seetõttu peaks olema meeskonnas üks liige, kes ka eesti keelest aru saab. Samas ei pea olema nn native speaker ehk et kui aru saad infost, mis Sulle meilitsi saadetakse seoses erinevate sündmustega, siis on see juba igati OK!

Tingimused

Esitades oma idee Ajujahi konkursile kinnitan, et

  • idee ja selle senine teostus kuulub idee esitaja(te)le ning kellelgi ei ole pretensioone selle suhtes (mh on järgitud kõiki autoriõigustega seotud asjaolusid): juhul kui vajalikud on kolmandate osapoolte load, litsentsid, sertifikaadid vmt, siis on need olemas;
  • ei ole esitatava ideega tulu teeninud enam kui viimase 6 kuu jooksul alates konkursile kandideerimise tähtajast;
  • luban konkursi korraldajatel avalikustada idee lühikirjeldust ja nime;
  • luban konkursi korraldajatel kasutada konkursi käigus oma idee ja meeskonnaga seotud tsitaate, pildi, video jm materjale, mis tekivad erinevate konkursi etappide käigus;
  • edastan oma idufirma andmeid nagu meeskonnaliikmed, käive, investeeringud jmt vastavalt korraldajatepoolsetele päringutele;
  • olen valmis aktiivselt osalema Ajujahi arenguprogrammis ning muudel asjakohastel üritustel;
  • meeskonnas on vähemalt üks inimene, kes saab eesti keeles suhtlemisega hakkama.

Korraldajatel on vastavalt asjaoludele õigus teha põhjendatud erandeid.

Alamprogrammid

Ajujahi konkursil on neli alamprogrammi, mis aitavad osalejail kogu hooaja jooksul oma äriideed selgemaks mõelda ja ettevõtteks vormida.

Ettevõtlusteadlikkuse programm

Programmi käigus innustame osalejaid tegelema ettevõtlusega ja julgustame neid alustama oma äriideega. Tutvustame Ajujahi varasemaid edulugusid, aga ka ebaõnnestumisi ning nende tagamaid. Programm kestab septembrist novembrini ning koosneb inspiratsiooniseminaridest ülikoolides, aruteludest Ajujahi maailmakohvikutes ja praktilistest õpitubadest, mis toimuvad ettevõtluspäevadel, äriideede võistlustel, Garage48s ja teiste partnerite üritustel.

Äriideede programm

Programmi käigus julgustame osalejaid otsima ja nägema lahendamist vajavaid probleeme või turul olevaid võimalusi. Samuti looma ja hindama oma äriideed reaalse äri- ja turusituatsiooni kontekstis. Õpetame osalejaid oma ideid avalikkusele esitama ja innustame neid astuma esimesi samme oma ettevõtte loomiseks. Alamprogrammi lõpuks valib žürii välja 30 äriideed, mille arendamine jätkub järgnevas Ärimudeli programmis.

Ärimudeli programm

Programmi raames saavad osalejad täiendada oma teadmisi ettevõtte käivitamiseks, kasvatamiseks ja arendamiseks. Lisaks konkursi läbiviijatele on sellesse programmi kaasatud mentorid, kes juhendavad meeskondi ärimudeli loomisel ja selle klientide peal testimisel. Programmi lõpuks luuakse toote või teenuse prototüüp, mida on võimalik kasutada ettevõtte reaalseks käivitamiseks. Kui äriideede programmis hinnatakse peamiselt äriideed ja vähem meeskonna arengut, siis ärimudeli programmis muutuvad järjest olulisemaks meeskonna kompetentsid sh isiklik areng konkursi käigus ja programmi jooksul toimunud edusammud ärimudeli rakendamisel.

Vilistlasprogramm

Programm on suunatud ärimudeli programmis osalenutele ja Ajujahi konkursi eelmiste hooaegade vilistlastele. Alamprogrammi eesmärgiks on ärimudeli programmis osalenud meeskondade toetamine oma äri arendamisel pärast hooaja lõppu ja nende suunamine teiste ettevõtlusega tegelevate organisatsioonide juurde nagu kiirendid, inkubaatorid, jt.

Kontakt

Jälgi sotsiaalmeedias

Liitu Ajujahi uudiskirjaga