Tingimused

Esitades oma idee Ajujahi konkursile kinnitan, et

  • idee ja selle senine teostus kuulub idee esitaja(te)le ning kellelgi ei ole pretensioone selle suhtes (mh on järgitud kõiki autoriõigustega seotud asjaolusid): juhul kui vajalikud on kolmandate osapoolte load, litsentsid, sertifikaadid vmt, siis on need olemas;
  • ei ole esitatava ideega tulu teeninud enam kui viimase 6 kuu jooksul alates konkursile kandideerimise tähtajast;
  • luban konkursi korraldajatel avalikustada idee lühikirjeldust ja nime;
  • luban konkursi korraldajatel kasutada konkursi käigus oma idee ja meeskonnaga seotud tsitaate, pildi, video jm materjale, mis tekivad erinevate konkursi etappide käigus;
  • edastan oma idufirma andmeid nagu meeskonnaliikmed, käive, investeeringud jmt vastavalt korraldajatepoolsetele päringutele;
  • olen valmis aktiivselt osalema Ajujahi arenguprogrammis ning muudel asjakohastel üritustel;
  • meeskonnas on vähemalt üks inimene, kes saab eesti keeles suhtlemisega hakkama.

Korraldajatel on vastavalt asjaoludele õigus teha põhjendatud erandeid. Kõiki idee esitamise käigus esitatud isikuandmeid kasutatakse GDPRi raames ja vaid Ajujahi konkursiga seotud informatsiooni edastamisel.

 

 

 

Kontakt